Over Van der Wal Projectmanagement

vanderWal-Projectmanagement is opgericht in 2004. Mijn expertises bevinden zich op het vlak van professionalisering van brancheorganisaties, (branche)verenigingen, stichtingen en platforms. Opdrachtgevers schakelen mij in als secretaris, voor ondersteuning bij planvorming en strategiebepaling en voor het opzetten van nieuwe afdelingen en projecten. Daarnaast word ik ingezet om in korte tijd grote klussen en evenementen van de grond te krijgen.

 

Wie ben ik en waar sta ik voor?

Ik sta voor duidelijkheid en transparantie. Mijn aanpak en werkwijze laten zich omschrijven als recht door zee en een tikkeltje flamboyant. Ik ben een sterke netwerker die flink met de poten in de klei staat.

 

Methodiek - Duidelijke werkafspraken die hout snijden

  • Voor de start van het project, traject of andersoortig samenwerkingsverband formuleren we gezamenlijk heldere doelstelling(en) en pijlers; 
  • Ik geef regelmatige terugkoppeling van (tussentijds) behaalde resultaten, targets of mijlpalen;
  • In overleg worden planningen of doelstellingen bijgesteld, geef ik bijsturing en voer ik zonodig mutaties en correcties door;
  • Ik lever een realistische tijdsplanning door middel van een urenbegroting in een bepaalde tijdspanne en gekoppeld aan door u gestelde deadlines;
  • Ik lever een urenbegroting die gekoppeld is aan een projectbegroting of een die nauw aansluit op uw planning- & controlcyclus;
  • Uiteindelijke facturering op basis van nacalculatie.