Referentie - VPL (Vereniging parket leveranciers)

« Vorige pagina

Secretariaatsvoering met het accent op ledenwerving, strategiebepaling voor de toekomst en alles wat daarbij komt kijken. Tevens CAO-onderhandeling, diverse lobbytrajecten, ontwikkelen leveringsvoorwaarden, nauwe relatie met SGC onderhouden.

 

www.vplparket.nl

 

ALV april 2010

 

 

ALV april 2010