Referentie - SVGB

« Vorige pagina

 

Voor het kenniscentrum SVGB voert van der Wal - projectmanagement een onderzoekstraject uit. De onderzoeksvraag heeft betrekking op de bereidwilligheid van een zestal brancheverenigingenomsamen te werken. De achterban van deze brancheverenigingen bestaat uit creatieve ondernemers (in sommige gevallen regelrechte kunstenaars). Naast het screenen op de gemenedelers voor een kansrijke samenwerking wordt ook de meerwaarde onderzocht van ondersteuning door een professioneel secretaris.