Nieuwsbrief Website v.d. Wal Projectmanagement Contactgegevens Twitter Linkedin Facebook Hyves
Header
Geachte heer/mevrouw,
 
Aan tafel met van der Wal met nieuws uit de verenigingen.
 

SVGB

De resultaten van het onderzoek naar de bereidheid tot samenwerking tussen 6 brancheverenigingen in de creatieve sector zijn inmiddels gepresenteerd. Een aantal highlights:
 • De verenigingen willen samenwerken. De wil is er.
 • Niet alle brancheverenigingen willen op dezelfde onderwerpen en / of dossiers samenwerken.
 • Diverse brancheverenigingen willen op dezelfde onderwerpen en / of dossiers samenwerken maar de gewenste vorm waarin varieert sterk.
 • Er is veel variatie in cultuur binnen de diverse brancheverenigingen.
 • Hoe dan toch tot elkaar te komen:
  • Samenwerken binnen 1 entiteit met behoud van eigen identiteit
  • Kleine stapjes nemen om goed aan elkaar (cultuur) en aan elkaars werkprocessen te wennen.
 
Besloten is om een gezamenlijk de leden- en financiële administratie te voeren. Tevens wordt de leden- en financiële administratie uitbesteed. Twee vliegen in 1 klap:

A. Er wordt daadwerkelijk samengewerkt. Gewenningsproces is ingezet
B. De bestuurders van de verenigingen zijn verlost van de papieren rompslomp.
 

Nederlandse Parket Federatie (NPF):

In de zomer 2012 staat het register van onafhankelijk deskundigen in de steigers. Uniek in Nederland. Een sector met een ambachtelijke inslag die haar eigen register heeft van onafhankelijk deskundigen. Voor geschillencommissies, verzekeringsmaatschappijen maar ook voor particulieren die behoefte hebben aan onafhankelijk advies en goede en degelijke expertise rapporten zijn deze onafhankelijk deskundigen beschikbaar. Ze hoeven nu niet meer lukraak iemand te kiezen uit bijvoorbeeld de Gouden Gids. Er is nu een register waar hoog opgeleide en vakkundige personen in vermeld staan.
 

VPL

Binnen een projectteam bestaande uit Henk van der Duim (expert social media), Marc van Gils (ICT van strategisch naar toepasbaar niveau) en Muriël van der Wal (secretaris VPL) wordt er een plan ontwikkeld voor de leden van VPL ten aanzien van Het Nieuwe Winkelen. Hierover zijn al boeken vol geschreven, heel zinvol. Maar de VPL-leden hebben behoefte aan een stappenplan waarbij zij gefaseerd of alleen in elementen Het Nieuwe Winkelen of delen van Het Nieuwe Winkelen kunnen doorvoeren.
 
Aandachtspunt hierbij is dat de leden duurzame luxe consumptiegoederen verkopen. Vaste klanten zijn klanten die als ze éénmaal hun vloer ergens kopen, generaties daarna dat ook weer doen. Schoonmaakproducten, onderhoudsmiddelen en onderhoudscontracten willen nog wel eens frequenter afgenomen worden.
 
Ook is de achterban vrij heterogeen. Wisselend aanbod c.q. productprogramma en niet iedereen heeft hetzelfde niveau qua gebruik en beheersing van digitale instrumenten. Sommigen doen het per ongeluk goed, anderen bewust fout. Nou ja, ga er maar aan staan.
 

St. Art Culture

Stichting Art Culture heeft er naast al haar andere projecten een nieuwe opdracht bij. De Stichting mag de programmering verzorgen van de kunstetalages in het winkelcentrum van Almere Buiten. Door de stichting gedoopt als Factor 24.  Wat loopt er inmiddels binnen Stichting Art Culture:
 • Groentesoepfestival (twee edities in 2012)
 • (City) Sjopping mol (2011 afgerond, in 2012 komt er een nieuwe editie)
 • Tante Samantha (in te huren bij al uw feesten en partijen, ook grote evenementen. Bingow is core business, maar ze leidt ook workshops en bijvoorbeeld managementsessies. Door haar onnozelheid verliest iedereen zijn harnas en gaat vrijuit praten. Met eigen ogen zien en eigen oren horen? Boek haar en u weet niet wat er gebeurd met de c.q. uw professional.
 • Factor 24; programmering kunstetalages winkelcentrum Almere Buiten.
 • Belangenbehartiging; Stichting Art Culture is voornemens een belangenbehartiger te worden van creatieve en kunstzinnige ondernemers in Almere. De stichting gaat een database opzetten, een ledenadministratie voeren en ledenlijsten produceren in de vorm van een kek boekje. Met als doel om kunstenaars bij elkaar te brengen en hun gegevens te kunnen ontsluiten aan diegenen die daar behoefte aan hebben.  

 
Footer